Χρηματοδοτήσεις
  Παρεχόμενες Υπηρεσίες
  Πως θα Δανειζόμαστε
  Ενημέρωση Καταναλωτή
  Επιχειρήσεις
  Καταθέσεις
  Δάνεια
  Κάρτες
  Leasing
  Διεθνής Λογαριασμός
  Ορισμός Διεθνή Λογαρισμού
  Προϋποθέσεις Ανοίγματος
  Υπηρεσίες Μας
  FAQ `S
  On-line αίτημα
  Ιδιώτες
  Καταθέσεις
  Κάρτες
  Καταναλωτικά Δάνεια
  Στεγαστικά Δάνεια
  Επενδύσεις
  Εταιρίες Επενδύσεων
  Χρυσός
  Χρηματιστήριο
  Ιστορικό Επιτοκίων
  Κυπριακή Οικονομία
  Φορολογία
  Εταιριών Κύπρου
  Σύμβαση Ελλάδας Κύπρου
  Σ.Α.Δ.Φ.
  Σύνδεσμοι
  Όλες οι Τράπεζες
  Βρείτε Χρήσιμα links...
  Διάφορα Έντυπα
 
  Περιοχή Συνεργατών
 
Email:
   
Password:
   
 
Οφειλές Επιχειρήσεων

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΕΩΝ, ΚΟΥΡΕΜΑ ΟΦΕΙΛΩΝ  Ή ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Αν υποθέσουμε ότι ο επιχειρηματίας οφείλει συνολικά σε 5 τράπεζες 2.000.000 ευρώ, και σε κάθε μία τράπεζα έχει καταγγελμένα δάνεια, κάρτες κλπ προϊόντα, χωρίς να μπορεί να τα αποπληρώσει και επίσης έχει οφειλές σε ΙΚΑ, ΤΑΕΕ, Εφορία, επιταγές σε προμηθευτές - πιστωτές και είναι στον "ΛΕΥΚΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ" αλλά δεν θέλει να κλείσει την εταιρία του ή να κηρύξει πτώχευση, τότε μέσω της υποστήριξης της Εταιρίας μας των Οικονομολόγων, των συνεργαζόμενων Νομικών μας συμβούλων, Λογιστών κλπ., του δίνεται η δυνατότητα να μπει σε τροχιά εξυγίανσης με αναδιάρθρωση των δανειακών του υποχρεώσεων προς τράπεζες κλπ., διαγραφή οφειλών προς όλους, αποφεύγοντας το κυριότερο τη διαδικασία αναγκαστικής ή όχι πτώχευσης.ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ  ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

α) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 
 

β) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΝΟΜΟΣ 4469/17.
 
 Ή


γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
 

Ο ενδιαφερόμενος που δεν πάει τελικά σε πτώχευση θα πρέπει να γνωρίζει:

1. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ν.4469/17, (προτείνεται σε επιχειρήσεις που μπορούν να  συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να είναι ή να γίνουν βιώσιμες).         


Στην παρούσα αρνητική οικονομική συγκυρία οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά κινδύνων οι οποίοι κίνδυνοι μπορούν να απειλήσουν την επιβίωση της όπως π.χ. η μειωμένη έως και ανύπαρκτη χρηματοδότηση από τις τράπεζες και οι απότομες αλλαγές της αγοράς λόγω της ύφεσης που συμβάλλουν αποφασιστικά στην μείωση της κατανάλωσης και ζήτησης.
 
Πιο αναλυτικά, οι κίνδυνοι που μπορούν να απειλήσουν την βιωσημότητα της επιχείρησης είναι οι κάτωθι:
 
            Πτώση των ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου)
Σε περιόδους κρίσης, ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο είναι η μείωση της κατανάλωσης και της ζήτησης.
 
Πως άλλωστε να αυξηθεί η κατανάλωση όταν υπάρχει μείωση ή και απώλεια του διαθεσίμου εισοδήματος
 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την πτώση των ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου) της επιχείρησης.
 
            Πτώση των κερδών ή και αύξηση των ζημιών
Η πτώση των ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου) θα οδηγήσει σε μείωση των κερδών, ή την πραγματοποίηση ζημιών ή και την αύξηση των ζημιών.
 
Έτσι, η θέση της επιχείρησης επιδεινώνεται αφού δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την κάλυψη μία σειράς δαπανών οι οποίες είναι σταθερές (όπως π.χ. μισθοδοσία προσωπικού, τόκοι δανείων, ενοίκια κλπ) και δεν εξαρτώνται από το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων της.
 
             Προβλήματα ρευστότητας
Τα προβλήματα αυτά υφίστανται όταν η επιχείρηση αδυνατεί να καλύψει τις βραχυπροθέσμες υποχρεώσεις και ταμειακές ανάγκες της (π.χ. προμηθευτές, επιταγές πληρωτέες, φόροι, ασφαλιστικές εισφορές, προσωπικό) με τα διαθέσιμα της.
 
Πιο συγκεκριμένα,οι καθυστερημένες εισπράξεις απαιτήσεων, οι υψηλές επισφάλειες, η αύξηση των τιμών αγοράς των αποθεμάτων καθιστούν τη διαχείριση πληρωμής των υποχρεώσεων δυσκολότερη δημιουργώντας κίνδυνο για τη βιώσιμη λειτουργία και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.
 
Όσο μεγαλώνει ο κίνδυνος αυτός, τόσο ταχύτερα η επιχείρηση οδεύει σε στάση πληρωμών.
 
             Αδυναμία πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης
Με δεδομένη την τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία καθιστάται  δυσχερέστερη η πρόσβαση της επιχείρησης στον τραπεζικό δανεισμό.
 
Ο λόγος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι γιατί η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης έχει επιδεινωθεί επειδή η επιχείρηση δεν έχει τη γνώση, την εξειδίκευση και την εμπειρία, να επανασχεδιάσει και αναδιαρθρώσει τις οφειλές της, με αποτέλεσμα να θέτει ημερομηνία λήξης στη λειτουργία της. Μιλήστε μαζί μας. Μην αφήνεται τίποτε στην τύχη και μην αφήσετε καμία πιθανότητα επιβίωσης ανεκμετάλευτη. 


Ή

Κούρεμα οφειλών σε εμπόρους - επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ποσού προς όλους  ν. 4469/17

Ποιους αφορά:
Επιχειρήσεις Ο.Ε., Ε.Ε. καθώς και εταιρίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας όπως Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε., και όλες τις ατομικές επιχειρήσεις που έχουν οφειλές σε Τράπεζες, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Εφορία, επιταγές σε προμηθευτές - πιστωτές κλπ.


Για περισσότερες πληροφορίες και ανάθεση της  υπόθεσής σας, στην ομάδα των Οικονομολόγων μας  παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Αρτέμιδα Αττικής
Λ.Βραυρώνος 211 (6η στάση)
Τ.Κ. 19016

Τηλ: +30 22940 49597 & +30 22940 45287 

e-mail: financial-solutions@virvilis.gr

Φόρμα επικοινωνίας

* ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ