Νo time
  Ασφαλιστής ή direct
  Ζωής κ Υγείας
  Νοσοκομειακή Περίθαλψη
  Ασφάλιση Δανείου
  Παιδί
  Μέσα μεταφοράς
  Αυτοκίνητο
  Μοτοσυκλέτα
  Σκάφος
  Περιουσίας
  Κατοικιών
  Επαγγελματικών Χώρων
  Γενικές Ασφαλίσεις
  Συνταξιοδοτικά
  Επενδυτικά
  Ομαδική Ασφάλιση
  Ειδικές Κατηγορίες
  Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος
  Κλάδος Αστικής Ευθύνης
  Αστική Ευθύνη Ιατρών
  Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
  Κλάδος Κλοπής και Εμπιστοσύνης
  Επιχειρήσεις Εστίασης
  Κλάδος Ειδικών Κινδύνων
  Ασφάλιση επί πιστώσει Πωλήσεων
  Ασφάλεια σε θάλασσα & Αέρα
  Απαγωγής & Λύτρων
  Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών
  Ακύρωσης Γεγονότος
  Έργων Τέχνης
  Bankers Blanket Policy
  Προϊόντα μέσω ΕΤΕ
 
Αίτηση Προσφοράς Ασφάλισης Σκάφους
Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Βοηθήστε μας ώστε η προσφορά ασφάλισης να είναι
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις σας σε συνάρτηση
με το χαμηλότερο κόστος.
*Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στην ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας όπως,
                     ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ και E-MAIL

Παρακαλώ πριν τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας διαβάστε προσεκτικά και προχωρήστε σε αυτή μόνον εφ όσον υπάρχει συναίνεση από εσάς.
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ 2016/679)
                                                                                    
      Με την παρούσα αίτηση προσφοράς ασφάλισης και στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679),  δηλώνω ότι επιτρέπω στην Εταιρία ΒΙΡΒΙΛΗΣ FINANCIAL SOLUTIONS ΜΕΠΕ, με έδρα στην Αρτέμιδα Αττικής και επί της Λ. Βραυρώνας 211, ΤΚ 19016, ΔΟΥ Παλλήνης, ΑΦΜ 997774329, να επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα με το ασφαλιστικό της τμήμα, για την σύνταξη προσφοράς ασφάλισης ή και την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή και τη διαχείριση τυχόν ζημιάς που θα καλύπτεται από τους όρους των συμβολαίων μου, που θα διατηρώ στην εταιρία με την ιδιότητα του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή ή και τη διαχείριση τυχόν υπαιτιότητας μου για αποζημίωση του τρίτου ζημιωθέντος ή για οποιοδήποτε σκοπό σχετίζεται με την ασφάλισή μου.
      Το παρόν μπορεί να ανακληθεί όταν σταματήσουν να συντρέχουν οι λόγοι που απορρέουν από την ασφάλισή μου στην συγκεκριμένη εταιρία ή και με γραπτή δήλωσή μου την οποία θα παραδώσω στην Εταιρία και στον υπεύθυνο του ασφαλιστικού τμήματος σε δύο αντίγραφα και ο οποίος θα υπογράψει και θα σφραγίσει έγγραφο παραλαβής του, το οποίο και θα διατηρώ ως απόδειξη, ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεμοιότυπο και όποιο άλλο μέσο θεωρείται νομίμως έγκυρο ή όποτε η κείμενη νομοθεσία ορίζει.
 
ΟΝΟΜΑ*:
ΕΠΩΝΥΜΟ*:
ΦΥΛΟ*:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ*:
ΑΦΜ*:
ΧΡΗΣΗ*:
ΤΥΠΟΣ*:
ΜΑΡΚΑ-ΜΟΝΤΕΛΟ*:
ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ*:
ΜΗΚΟΣ ΣΕ ΜΕΤΡΑ*:
ΗΡ (Ίπποι)*:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΚΑΡΙΟΥ*:
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ*:
ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ*:
ΛΙΜΑΝΙ*:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ*:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ*:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ *:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ *:
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ *:
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ*:
Ε-MAIL*: